Tarih:13.07.2018
Rev. No: 04

ISISAN A.Ş.
Sağlık Emniyet Çevre - Güvenlik ve Kalite Politikası (SEÇG - K Politikası)

 

Üretim yaptığı ve hizmet verdiği tüm alanlarda gerek çalışanları ve gerekse de iş ortakları için, gelişime açık ve sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı ile temiz bir çevrede çalışıp yaşamayı kendisine politika edinen Isısan A.Ş. ailesi, yönetim kadrosunun liderliğinde aşağıda belirtilen hususlarda bahsi geçen koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmiştir:

   • Çalışanların, firmamızın tüm iş süreçleri ve hizmetleri ile ilgili faaliyetleri esnasında, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre üzerinde oluşturabilecekleri etkiler konusunda bilinçlendirilerek ilgili konularda aktif katılımlarının sağlanması,

   • Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında ortaya çıkabilecek çevre ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risklerin uygun ve etkin bir şekilde analiz edilerek dokümante edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

   • Kazaların azaltılması adına iş akışı esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin çalışanlar tarafından açık bir şekilde tanınması ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için önemli olan tüm eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi,

   • Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimine ilişkin faaliyetlerin tanımlanarak dokümante edilmesi ve ilgili uygulamalarının etkinliğinin takip ederek, çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi,

   • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili uygunsuzlukların, kazaların, meslek hastalıklarının, çevresel olayların kontrol ve bertarafı için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması,

   • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemlerimizin etkinliğinin korunması ve kalıcılığının sağlanması için sürekli yapılan iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansının ölçülmesi ve gerekli geribildirimlerin yapılması,

   • Ulusal ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler ile sektör gereklerinin sürekli takip edilerek işin her sürecinde uyulmasının sağlanması,

   • Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimine yönelik faaliyetlerin tanımlanması ve ilgili uygulamalarının etkinliğini takip edilerek, çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi,


Parolamız “Sağlıklı Bir Iş Yaşamı ve Çevre” dir.

GENEL MÜDÜR